مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
  گرایش مطالعات سیاست گداری /دانشگاه امام صادق علیه السلام / معدل 17.1

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  دفتر امام رضا علیه السلام
  مسئول محتوایی
 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بسیج دانشجوبی دانشگاه
  نشریه فتح، سردبیر
 • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
  بسیج دانشجوبی دانشگاه
  مدیریت سایت بسیج دانشگاه
https://.com