مختصری از من

تهیه گزارش ارزش افزوده و گزارش فصلی
تهیه اظهار نامه عملکرد مالیاتی
تحریر دفاتر قانونی
آشنا به صورت های مالی
آشنا به قوانین مالیاتی

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی کارشانسی
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزادخوراسگان اصفهان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۶
  بازرگانی مریان شیمی
  مالی و حسابداری/ مسئول کلیه امور مالی شرکت
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  صنایع فلزی بنیاد پوشش
  مالی و حسابداری/ رییس خزانه داری
 • آذر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹
  صنایع امرسان
  مالی و حسابداری/ رئیس خزانه دار
 • آذر ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۸
  تامین مسکن نوید ایرانیان
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۸۷ تا دی ۱۳۸۷
  شمیم خوشگوار(کوکاکولا)
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • دی ۱۳۸۳ تا مرداد ۱۳۸۷
  پیمانکاری ماهان پی ساز
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • آبان ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۷
  پیمانکاری شرکت روانبخش
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین فنی کامپیوتر- office وغیره

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین فنی کامپیوتر- office وغیره
https://.com