مختصری از من

مهم ترین دستاوردی که توسط اینجانب در طی 14 سال سابقه کاری در شاخه های مختلف کسب گردیده چگونگی برقراری یک مکالمه فروش موثر و انجام عملیات فروش به بهترین نحو می باشد .

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1387
    کارشناسی مدیریت
    گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    فراداده رایانه سورنا
    روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیریت روابط عمومی
  • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
    فراداده رایانه سورنا
    روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیریت مشتریان ویژه و حامیان مشتری
  • دی ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
    فراداده رایانه سورنا
    بازاریابی و فروش/ مدیریت فروش
  • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
    صنایع هواپیمایی ایران
    بازاریابی و فروش/ بازرگانی داخلی
  • دی ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۹۳
    شایان رایانه
    بازاریابی و فروش/ مدیر فروش
  • فروردین ۱۳۸۲ تا دی ۱۳۸۶
    شایان رایانه
    بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

  • 1395
    گذراندن دوره مهندسی فروش از دانشگاه مدیریت صنعتی تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • عکاسی از بناهای تاریخی

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تاثیر گذاری / مذاکره
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • خلاقیت و نوآوری
  • خود مدیریتی
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری

دانش تخصصی

  • Microsoft Word
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Excel
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Project
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Business Process
    80% Complete
    عنوان مدرک:

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • فرانسوی
    40% Complete
    عنوان مدرک:
دانش تخصصی
  • Microsoft Word
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Excel
    80% Complete
    عنوان مدرک:
  • Microsoft Project
    60% Complete
    عنوان مدرک:
  • Business Process
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com