مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه غیرانتفاعی پویش / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • برق ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق قدرت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETAP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • برق ساختمان
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق قدرت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PLC logo
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETAP
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • DIgSILENT PowerFactory
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com