مختصری از من

I hope to share my experience and knowledge with your organization.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد civil
  گرایش structure /دانشگاه خلیج فارس بوشهر / معدل 16.8
 • 1378 تا 1382
  کارشناسی civil
  گرایش civil /دانشگاه آزاد / معدل 16.3

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵
  RAZI
  مهندسی عمران/ معماری/ PROJECT MANAGER

  توضیحات: OIL AND BUILDING PROJECTS

 • آبان ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰
  SAHEL GOSTAR DEBA
  مهندسی عمران/ معماری/ PROJECT Manager
 • مرداد ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۸
  STATOIL
  مهندسی عمران/ معماری/ Project manager

  توضیحات: Design and Built Jetty and Install Life Boat for Traning

 • خرداد ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۷
  TAISE & TEHRAN BREKLEY
  مهندسی عمران/ معماری/ INCHARGE of Technical office

  توضیحات: Recounstruction of oil Jetties in KHARG ISland In IRAN

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1396
  مدرس در دانشگاه علمی کاربردی
 • 1395
  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 • 1390
  مدرس سازمان نظام مهندسی

پروژه ها

 • 1392
  Built 2500 apartments
  Project manajer

  توضیحات: built a new small city in bousher by 2500 apartments

 • 1389
  buit semi hotel in asaloyeh-design and construc beatch park in asaloyeh-construct concret tanks
  progect manajer
 • 1387
  Reconstruction of oil jeeties in KHARG ISLAND in iran
  Junior progect manager-In Charge of Tecnichal office

  توضیحات: Reconstruction of main oil jetties in iran and biggest in middle este.

 • 1387
  STATOIL
  construction manager

  توضیحات: Design and construction jetty and structure for training

افتخارات

 • 1396
  تقدیر و تشکر و تقدیم لوح سپاس توسط شهردار بندر بوشهر بابت سعی و تلاش و تحویل پیش از موعد پروژه های شهری با مدیریت اینجانب.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • Ilike swimming and drivg

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری

دانش تخصصی

 • ASALOYEH(IRAN)-KHARG ISLAND(IRAN)-KISH ISLAND(iran)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CIVIL & PROGRAMING SOFTWARES

ابزار و نرم افزار

 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP FICO
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • safe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: ZABANSARA-LANGUAGE INSTI
دانش تخصصی
 • ASALOYEH(IRAN)-KHARG ISLAND(IRAN)-KISH ISLAND(iran)
  100% Complete
  عنوان مدرک: CIVIL & PROGRAMING SOFTWARES
https://.com