مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد ادبیات
  گرایش ادبیات /دانشگاه سراسری اصفهان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۵
  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
  کارمند اداری

  توضیحات: دریافت لوح تقدیر از مدیران سازمانها به علت حسن برخورد با ارباب رجوع و پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  تدریس در موسسه اموزشی گاج

افتخارات

 • 1395
  دریافت لوح تقدیر از مدیریتهای سازمان دامپزشکی،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی،موسسه علمی کاربردی،موسسه تعاون روستایی به خاطر حسن برخورد با ارباب رجوع و پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel MACRO programing
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com