مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش سلولی مولکولی /دانشگاه غیر انتفاعی ربع رشید / معدل 12

افتخارات

 • 1387
  رزمی موی تای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com