مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1392
    دیپلم فنی و حرفه ای
    گرایش مکانیک وبرق خودرو / معدل 14.44
https://.com