مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش آب و سازه های هیدرولیکی /دانشگاه خوارزمی تهران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه سراسری بیرجند / معدل 14

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  آریان عمران بارثاوا
  مهندسی عمران/ معماری/ پیمانکار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com