مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com