مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی علوم سیاسی
  /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 16.58

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
https://.com