مختصری از من

دانشجوی سال سوم علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
علاقمند به پژوهش بالاخص در حوزه سرطان و درمان آن

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی علوم آزمایشگاهی
  /دانشگاه علوم پزشکی کرمان / معدل 17.8
 • 1385 تا 1391
  دیپلم زبان انگلیسی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کمیته تحقیقات دانشجویی
  پزشکی درمانی/پرستاری// عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
 • 1395
  اولین کنگره EBM ، جزیره کیش Fooladi S, Akbari H, Abolhassani M, Ahmadianpour Z, Gholami A, Asadi Circhi F. Relation between leptin and estrogen in breast cancer. First International Student Congress of Research Integrity and Evidence Based Practice, Kish, December 7-9, 2015.
 • 1395
  اولین کنگره EBM ، جزیره کیش Changizi Z, Fooladi S, Hosseini S. Barriers and Motives to Physical Activity in Dormitory Students of Kerman University of Medical Siences in 1393. First International Student Congress of Research Integrity and Evidence Based Practice, Kish, December 7-9, 2015.
 • 1394
  تدریس روش تحقیق تدریس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی
 • 1394
  مقاله Fooladi S, Akbari H, Abolhassani M, Ahmadianpour Z, Gholami A, Asadi Circhi F. Relation between leptin and estrogen in breast cancer. RJPBCS.2015; 7(8). 246-8

پروژه ها

 • 1395
  بررسی مفهوم رضایت آگاهانه از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر کرمان
  مجری
 • 1395
  Effects of Isoproterenol in Treatment of Female Rats with Hormone-Dependent Breast Cancer Treated with Tamoxifen
  مجری اول
 • 1395
  بررسی میزان سطح سرمی C35(C17orf37) در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های سنگفرشی دهان و افراد سالم
  همکار
 • 1394
  Association of Ghrelin and Estradiol Serum Level in Patients with Epithelial Ovarian Cancer
  مجری اول
 • 1393
  بررسی عوامل و موانع فعالیت فیزیکی در دانشجویان مستقر در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  محری

افتخارات

 • 1395
  عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سطح اول
 • 1395
  جزو ده درصد برتر دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 92 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • 1394
  پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه سرطان ، ایمنوتراپی
 • علاقمند به شرکت در کارهای اجرایی علمی، پژوهشی
 • علاقمند به خطاطی ( دارای درجه خوش خطاطی) و نقاشی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کشت سلول(cell culture)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از بانکهای اطلاعاتی DNA و آنالیز آنها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR و Real Time PCR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با حیوانات آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • EndNote
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MENDELY
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Diploma
دانش تخصصی
 • کشت سلول(cell culture)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استفاده از بانکهای اطلاعاتی DNA و آنالیز آنها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR و Real Time PCR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کار با حیوانات آزمایشگاهی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش تحقیق
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com