مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور / معدل 18.18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  شرکت راه و ساختمانی کیانکار
  بایگانی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس پایه پنجم ابتدایی
 • 1387
  تدریس رایانه کار درجه 2 (ICDL 2)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2

ابزار و نرم افزار

 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 2
 • Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 2

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2
https://.com