مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1386
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش خودرو /دانشگاه رازی اردبیل / معدل 14
 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه بین المللی امام ره _قزوین / معدل 16
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه آزاد تبریز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۱
  شرکت بین المللی خلخال دشت
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ کارمند کنترل کیفیت
https://.com