مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی
  /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 13.2

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  مالی و حسابداری/
  تصویر مدرک

  توضیحات: به مدت 4 سال کارشناس ناظر بازیافت و طرح تفکیک از مبدا و همچنان نیز درگیر با موضوع هستیم
  4 سال به عنوان کارشناس ناظر مبارزه با آفات شهری و همچنان در این حوزه به طور مستقیم فعالیت دارم در این میان یکسال نظارت هر دو حوزه را به طور مستقیم بر عهده داشتم
  کارشناس خدمات شهری در حوزه ایزو
  عضویت در سازمان نظام مهندسی کشاورزی
  عضویت در انجمن ارگانیک ایران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه زیاد به موسیقی
 • عضویت در گروه حامیان محیط زیست و رفتگران طبیعت و همچنین حامیان حیوانات در جزیره کیش
 • علاقه زیادی به موسیقی
 • عضویت و مشارکت فعال در گرو ه های محیط زیست رفتگران طبیعت و حامیان حیوانات

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با دوره های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: ایتالیایی
https://.com