مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
    آی تی پرداز شرق
    مهندسی برق/ طراح و پشتیبان فنی
https://.com