مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور فیروزکوه / معدل 16
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش بهره وری و عملکرد /دانشگاه تهران / معدل 16
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش - /دانشگاه شیخ بهایی / معدل 16.72
 • 1380 تا 1383
  دیپلم علوم تجربی
  گرایش - / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  کمک آزمون
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ راه اندازی کلیه ملزومات واحد آموزش، تهیه آیین نامه ها و شرح وظایف پرسنل، ساختار نویسی
 • تیر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  نوآوران زبان
  منابع انسانی و آموزش/ راه اندازی کلیه ملزومات واحد آموزش، تهیه آیین نامه ها و شرح وظایف پرسنل
 • خرداد ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲
  شیدکو (تجهیزات آموزشی،اداری وکتابخانه ای)
  منابع انسانی و آموزش/ مشاور مدیرعامل،مدیر داخلی مدیرعامل، برنامه ریز و مدیریت منابع انسانی، ساختار نویس، طراحی فرمها، راه اندازی و اتمام پروژه outlook, share point, VOIP, وMicrosoft Dynamic CRM, و ...
 • فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱
  راه ارشد
  مسئول دفتر/ مشاور حسابدار، مدیر روابط عمومی، مدیر آزمون، مدیر اجرایی و برنامه ریزی امور اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت هفتگانه کامپیوتر از شرکت CRI
 • حقوق
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با حقوق کار
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنون مذاکره و سخنرانی
 • شناخت و تحلیل (دیسک)DISC
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدل جهانی DISC و کاربرد در منابع انسانی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش کاربردی نرم افزارهای حسابداری
 • طراحی کارراهه شغلی
  20% Complete
  عنوان مدرک: طراحی دوره کسب و کار
 • تندخوانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مهارت تندخوانی و افزایش حافظه

ابزار و نرم افزار

 • CRM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • VOIP
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابدرای هلو، امین، رافع، مهدس آزاد و شماران
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهارت هفتگانه کامپیوتر از شرکت CRI
 • حقوق
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با حقوق کار
 • تکنیک مذاکره (Negotiation Techniques)
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنون مذاکره و سخنرانی
 • شناخت و تحلیل (دیسک)DISC
  20% Complete
  عنوان مدرک: مدل جهانی DISC و کاربرد در منابع انسانی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: آموزش کاربردی نرم افزارهای حسابداری
 • طراحی کارراهه شغلی
  20% Complete
  عنوان مدرک: طراحی دوره کسب و کار
 • تندخوانی
  20% Complete
  عنوان مدرک: مهارت تندخوانی و افزایش حافظه
https://.com