مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
    گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه مجلسی
https://.com