مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه تربیت مدرس تهران / معدل 16.23
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 16.21

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵
  امن افزار گستر شریف
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ تست وارزیابی عملکرد برنامه،
 • فروردین ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۰
  شرکت نرم افزاری جادوی فکر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ توسعه دهنده نرم افزار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس، واحد آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر (#C)، ساختمان داده و طراحی الگوریتم موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان
 • 1392
  تدریس، واحدهای آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، ریز پردازنده ، شبکه های کامپیوتری در موسسه آموزش عالی میرداماد، گرگان
 • 1392
  کنفرانس :
 • 1388
  دستیار آموزشی د رواحد های آموزشی ساختمان داده ، طراحی الگوریتم و معماری کامپیوتردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

افتخارات

 • 1389
  کسب رتبه نخست رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: C, C++, C#, J2SE, HTML, 8086 Assembly
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • سیستم های عامل
  60% Complete
  عنوان مدرک: (Windows (XP, Vista, 7, 8) ، Linux (Red Hat, Fedora, Ubuntu
 • توسعه برنامه
  60% Complete
  عنوان مدرک: Application Development (Windows-Based Applications Developer) ، Socket Programming
 • پردازش داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: (Weka, RapidMiner. (Classification, Regression, Clustering, Fraud Detection

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران سطح Advance
دانش تخصصی
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: C, C++, C#, J2SE, HTML, 8086 Assembly
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • سیستم های عامل
  60% Complete
  عنوان مدرک: (Windows (XP, Vista, 7, 8) ، Linux (Red Hat, Fedora, Ubuntu
 • توسعه برنامه
  60% Complete
  عنوان مدرک: Application Development (Windows-Based Applications Developer) ، Socket Programming
 • پردازش داده
  60% Complete
  عنوان مدرک: (Weka, RapidMiner. (Classification, Regression, Clustering, Fraud Detection
https://.com