مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم رایانه
  گرایش گرافیک / معدل 19

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ترجمه و تدریس زبان، تهیه تحقیقات تحلیلی و آماری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی، تحقیق و پژوهش تحلیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی، تحقیق و پژوهش تحلیلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com