مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CSI bridge
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: زبان چینی
https://.com