مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی برق صنعتی
  گرایش کنترل - ابزار دقیق /دانشگاه موسسه آموزش عالی هدف / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  فولاد طبرستان
  مهندسی برق/ تکنسین

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتسال و فوتبال

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی از فنی حرفه ای قائمشهر

ابزار و نرم افزار

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره مقدماتی از فنی حرفه ای قائمشهر
https://.com