مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه صنعتی گلرنگشرکت پدیده شیمی جم
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر-نماینده منابع انسانی

  توضیحات: نماینده منابع انسانی در کارخانه-امور اداری

 • مهر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۳
  آرایشی بهداشتی کادوس (پادینا)
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری - تنخواه دار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا-تصویر سازی-موسیقی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com