مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد پرند / معدل 15

پروژه ها

 • 1395
  وب سایت رستوران
  همکاری در طراحی و پیاده سازی وب سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com