مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1383
  فوق دیپلم تربیت بدنی
  /دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۸۸
  موسسه فرهنگی هنری لوح فشرده
  مسئول دفتر/ کارمند
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  سیمین نگار شریف
  مسئول دفتر/ کارمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com