مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com