مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  دکتری مدیریت
  گرایش منابع /دانشگاه ازاد / معدل 18.69

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1382

پروژه ها

 • 1391
  پایان نامه
  محقق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دفتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com