مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 15.58

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در هشتمین کنفرانس بین المللی تخصصی برند(دارای گواهینامه)

پروژه ها

 • 1395
  امکان سنجی تولید هدفون
 • 1394
  طرح ریزی کارخانه کیوان
 • 1394
  پروژه درس مالی
 • 1394
  پروژه درس کنترل کیفیت
 • 1393
  ارزیابی کار و زمان کارخانه کنترل گاز

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار arena
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار msp
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com