مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی ارشد مدیریت
    گرایش راهبردی /دانشگاه تهران مرکزی / معدل 15
https://.com