مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی زمین شناسی
  /دانشگاه آزاد اصفهان / معدل 1670

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲
  شرکت خدمات مهندسی حفار تزریق
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول دفتر فنی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com