مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
  گرایش استراتژی /دانشگاه تهران
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه دانشگاه شهید رجایی / معدل 14.5

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان از سال 89

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرامیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری داخلی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد سپیدار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • سرامیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com