مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد کارآفرینی
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه تهران
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه دانشگاه پیام نور / معدل 16.64

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت DAS
  مهندسی صنایع/ امور برنامه ریزی ممیزی و مدیریت ارتباط بامشتری
 • تیر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  شرکت DAS
  مهندسی صنایع/

  توضیحات: به عنوان کارآموز بعلاوه ی اموز برنامه ریزی ممیزی های انواع استادارد ها به پیگیری ومدیریت ارتباط با مشتری نیز می پرداختم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Office , Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2 سازمان فنی وحرفه ای کشور
 • سرممیزی ISO 9001:2008
  100% Complete
  عنوان مدرک: سرممیزی ISO9001:2008
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mind Map
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Office , Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار درجه 2 سازمان فنی وحرفه ای کشور
 • سرممیزی ISO 9001:2008
  100% Complete
  عنوان مدرک: سرممیزی ISO9001:2008
 • Microsoft Visio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mind Map
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com