مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی
  گرایش اصلاح گیاهان باغبانی /دانشگاه تهران
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش باغبانی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  گلخانه گل کبریایی
  کارمند
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰
  گلخانه مهندس گل گزی
  گارآموزی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  2 مقاله به صورت ارائه پوستر در دومین کنگره بین الملی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
 • 1394
  نائب دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • 1394
  ارائه شفاهی یک مقاله در نهمین کنگره علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • 1393
  دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • 1393
  دبیر شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • 1392
  دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • 1390
  عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • 1389
  عضو اصلی شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پروژه ها

 • 1393
  اصلاح طالبی برای مقاومت به فوزاریوم نژاد یک
  همکار طرح

  توضیحات: پروژه ذکر شده پایان نامه اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 • 1392
  انتقال مقاومت به فوزاریوم به برخی ارقام طالبی با تلاقی برگشتی
  مجری اصلی

  توضیحات: پروژه ذکر شده پایان نامه اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

افتخارات

 • 1394
  انتخاب انجمن علمی دانشجویی باغبانی به عنوان انجمن علمی داشنجویی برتر در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • 1394
  برگزیده شدن انجمن علمی دانشچویی علوم باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در بخش کارآفرینی، هشتمین جشنواره ملی حرکت
 • 1392
  کسب رتبه 19 در کنکور سراسری کارشناسی به کارشناسی ارشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • سازمان اموزش فنی و حرفه‌ای کشور
  80% Complete
  عنوان مدرک: تولید و پرورش قارچ دکمه ایی
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرورش تراریوم
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: نگارش مقاله
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پرورش بونسای
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کشت بافت و ریز ازدیادی
 • مسلط به اصلاح گیاهان باغبانی (سبزی و صیفی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EndNote
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAS
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سازمان اموزش فنی و حرفه‌ای کشور
  80% Complete
  عنوان مدرک: تولید و پرورش قارچ دکمه ایی
 • مهندسی کشاورزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرورش تراریوم
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: نگارش مقاله
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: پرورش بونسای
 • مهندسی کشاورزی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کشت بافت و ریز ازدیادی
 • مسلط به اصلاح گیاهان باغبانی (سبزی و صیفی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com