مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد دزفول / معدل 15.45
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد دزفول / معدل 15.45

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت فربست دزفول
  مهندسی برق/ تکنسین ابزاردقیق و برق

  توضیحات: کاردر محیط پروژه ای.
  کانکشن تجهیزات ابزار دقیقی
  کابل کشی
  تابلوplc و mcc
  تعیمرات بردهای الکترونیکی.صوتی تصویری.

افتخارات

 • 1391
  مقام اول کشوری رشته ورزشی بدنسازی پرس سینه
 • 1391
  مقام اول کشوری رشته ورزشی بدنسازی پرس سینه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش بدنسازی.

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تعمیرات بردهای الکترونیکی و صوتی تصویری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی برق- الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: دارنده مدرک eplan

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تعمیرات بردهای الکترونیکی و صوتی تصویری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com