مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شفق مازندران

دانش تخصصی

 • آشنايى با ورد،اكسل و اينترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنايى با ورد،اكسل و اينترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com