مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری معماری /دانشگاه آزاد اسلامی رودسر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  تدریس نرم افزار معماری شامل اتوکد در موسسه اشراق کامپوتر، گیل رایانه به مدت سه سال

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار اتوکد
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com