مختصری از من

من همونی م که در بالا گفتم و توانایی رو که ندارم ننوشتم. خوبی ش اینه می تونید بر اساس واقعیت بپذیرید منو یا ردم کنید.
شاید در نگاه اول مناسب نباشم اما در نگاه های بعدی مناسب می شم.
در مورد پیشینه شغلی من چند ماهی پخش مواد غذایی هم می کردم.
در زمان خدمت هم رکن یک گردان بودم و تا حدودی زیادی با کارهای پرسنلی آشنایی دارم.
در ضمن من مدیریت MBA دانشگاه شاهرود سال 93 قبول شدم اما ترجیح دادم ادامه تحصیل ندم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی آمار
  /دانشگاه تبریز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵
  سوپرمارکت
  فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریاضیات مالی در اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com