مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مدیریت امور باتکی
  گرایش بانکداری /دانشگاه دانشکده علوم اقتصادی

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی
 • دی ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت تامین تجهیز جهان گستر
  مالی و حسابداری/ کارمند امور اداری
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت نو اندیش به آور
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com