مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران / معدل 17
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شرکت در کلاس های فروش موسسه پویش شرکت در کلاس های فروشنده ی برتر دکتر معظمی
https://.com