مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه ازاد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  ازاد
  موبایل

  توضیحات: انجام کار خود به صورت حرفه ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازاریابی

ابزار و نرم افزار

 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازرگانی بازاریابی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  80% Complete
  عنوان مدرک: بازاریابی
https://.com