مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی مواد
  گرایش سرامیک /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندس مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه ازاد ساوه

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت تامین اجزا واگن
  کارشناس فنی

پروژه ها

 • 1395
  ریخته گری ژلی فیوزد سیلیکا

  توضیحات: ریخته گری ژلی فیوزد سیلیکا و بررسی افزودن کمک زینتر و عامل افزایش استحکام و اثر دما و زمان بر روی تبلور فاز کریستوبالیت

https://.com