مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی عکاسی
  /دانشگاه هنر و معماری آزاد / معدل 17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1387
  تدریس درس هنر در مقطع راهنمایی- تدریس خصوصی زبان انگلیسی و آلمانی
 • 1387
  تدریس هنر در مقطع راهنمایی - تدریس خصوصی زبان انگلیسی و آلمانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی - صنایع دستی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عکاسی - مدرک فنی و حرفه ای (صنایع دستی)

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ- لایتروم
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره لایتروم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی - صنایع دستی
  80% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس عکاسی - مدرک فنی و حرفه ای (صنایع دستی)
https://.com