مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد برق- مخابرات
  گرایش سیستم /دانشگاه تهران جنوب / معدل 17
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه نجف آباد / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • متلب
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق- مخابرات
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • متلب
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق- مخابرات
  40% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
 • پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com