مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش مخازن هیدروکربوری /دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  شرکت توسعه مهندسی نفت و گاز ایستا
  کارشناس بازرگانی
 • شهریور ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۴
  پروژه درمانگاه خيريه جابريان
  سرپرست جوشکاری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  پژوهش و تحقیق در مورد نحوه تشکیل مخازن هیدروکربوری و نگرشی بر نحوه برداشت از این مخازن
 • 1392
  شرکت در سمینار معرفی تجهیزات سطحی چاههای حفاری
 • 1391
  شرکت در کارگاه آموزشی یکروزه حفاری دریایی
 • 1391
  شرکت در کارگاه آموزشی یکروزه شبیه سازی پویا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه
 • سوارکاری
 • بسکتبال
 • موسیقی
 • عکاسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • جوشكاري
  80% Complete
  عنوان مدرک: جوشکاری درجه2
 • جوشكاري
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشكاري آرگون

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • pipesim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Prezi Pro v5.2.8
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • جوشكاري
  80% Complete
  عنوان مدرک: جوشکاری درجه2
 • جوشكاري
  60% Complete
  عنوان مدرک: جوشكاري آرگون
https://.com