مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1393
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش گرانش و فیزیک نجومی /دانشگاه تهران
 • 1388 تا 1393
  کارشناسی فیزیک
  گرایش محض /دانشگاه زنجان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی، تیراندازی با کمان

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com