مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی شبکه
  گرایش کامپیوتر /دانشگاه علمی کاربردی امیرکبیر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  اکتشافات نفت
  سخت افزار و شبکه/ پسیو

  توضیحات: انجام کار پسیو و برق و تلفن

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  تجارت الکترونیک پارسیان
  سخت افزار و شبکه/ شبکه

  توضیحات: پسیو شبکه

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان رشد
  سخت افزار و شبکه/ شبکه

  توضیحات: دوربین، شبکه و برق

پروژه ها

 • 1395
  شبکه و دوربین های مداربسته و مخابرات
  مجری طرح

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Active Directory
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dhcp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • passive
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • camera analog,ip
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • windows 2008
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • windows 2012
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • isa server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • wmware
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Active Directory
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • DNS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dhcp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MCSE
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VMware ESX
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wireless
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • passive
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • camera analog,ip
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com