مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مدیریت دولتی
  گرایش مدیریت /دانشگاه دانشگاه آزاد بروجرد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  کلینیک ساختمانی
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com