مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش برنامه ريزي و تحليل سيستم /دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامي واحد دماوند

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  شهرداري
  مميزي

ابزار و نرم افزار

 • كار با كامپيوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com