مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش معماری /دانشگاه ازاد تهران شمال

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • 3dmax0-rhino-revit-autocad
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Photoshop- illustrator - post pro-
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • 3dmax0-rhino-revit-autocad
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com