مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  فوق دیپلم شبکه
  گرایش شبکه /دانشگاه فرهنگ و هنر واحد 25

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  آرین ماهواره
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه

پروژه ها

 • 1394
  پروژه پشتیبانی و نگهداری مراکز داده
  کارشناس شبکه

  توضیحات: پروژه پشتیبانی و نگهداری مراکز داده استان تهران (سازمان فن آوری اطلاعات ایران)

 • 1393
  پروژه مهندسی معکوس و پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور
  کارشناس شبکه

  توضیحات: پروژه مهندسی معکوس و پشتیبانی و نگهداری اتاق سرور (صندوق مهر امام رضا (ع))

 • 1390
  پروژه پشتیبانی و نگهداری مرکز داده (شرکت آرین ماهواره)
  کارشناس شبکه

  توضیحات: پروژه پشتیبانی و نگهداری مرکز داده (شرکت آرین ماهواره)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک: A+
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco CCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • A+ Hardware
  80% Complete
  عنوان مدرک: A+
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
https://.com